Το Vellum Diploma in IT Skills Proficiency, αξιολογεί και πιστοποιεί ικανότητες προχωρημένου επιπέδου σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας των Πληροφοριών, όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού – Software.

Είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και πληροί τα κριτήρια της ΚΥΑ 121929/Η/2014 – ΦΕΚ Βτ2123/01-08-2014. Γίνεται αποδεκτό στις προκηρύξεις Δημοσίων Οργανισμών και από το ΑΣΕΠ.

Είναι κατάλληλο για μαθητές, εργαζομένους και εκπαιδευομένους που θέλουν να αναπτύξουν προχωρημένες πρακτικές και δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών.

Εξεταζόμενες ενότητες:

  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου – Δημιουργία Ιστοσελίδων
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις

Οι ενότητες μπορούν να επιλεχθούν και να εξεταστούν χωριστά. Απαραίτητη η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και φυσικά η