Είναι πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, βασισμένο στο MS Office, και εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες της Τεχνολογίας των Πληροφοριών που είναι χρήσιμες στον εκπαιδευτικό και εργασιακό τομέα.

Το Vellum Diploma in IT Skills πληροί τα κριτήρια και της ΚΥΑ 121929/Η/2014 – ΦΕΚ Βτ2123/01-08-2014 και συγκαταλέγεται στα έγκυρα πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής για τις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και ΑΣΕΠ. Επίσης είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Προσφέρει:

 • Αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.
 • Ευκαιρίες Καριέρας
 • Ανταγωνιστικές τιμές στα εξέταστρα
 • Αυτοματοποιημένες εξετάσεις και ανακοίνωση άμεσων αποτελεσμάτων.
 • Άμεσος έλεγχος της εγκυρότητας των πιστοποιητικών μέσω της επίσης ιστοσελίδας του φορέα.

Προσφερόμενες ενότητες

 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου και ηλεκτρονική αλληλογραφία
 • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις δεδομένων

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν μια έως έξι ενότητες, από τις αναφερόμενες. Σημειώνεται ότι συνήθως για την αίτηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, απαιτείται επιτυχημένη εξέταση στις 3 πρώτες ενότητες της λίστας.

Στον συγκεκριμένο κύκλο υπάρχουν 3 βασικά πακέτα:

Ταχύρυθμο 3 ενοτήτων για ΑΣΕΠ 20 ωρών

Microsoft Word8 ώρες
Microsoft Excel8 ώρες
Διαδίκτυο-Αλληλογραφία 4 ώρες

Το πρόγραμμα απαιτεί να υπάρχει εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή και γνώση διαχείρισης αρχείων.

Βασικό πακέτο 3 ενοτήτων για ΑΣΕΠ 30 ωρών

Microsoft Word10 ώρες
Microsoft Excel12 ώρες
Διαδίκτυο – Αλληλογραφία8 ώρες

Επιθυμητή η εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή