Η πληροφορική σήμερα

Η Πληροφορική είναι η επιστήμη που ερευνά την κωδικοποίηση και την διαχείριση της πληροφορίας καθώς και την αναπαράστασή της. Εξετάζει την σχεδίαση, υλοποίηση, βελτιστοποίηση αλγοριθμικών δομών, συσκευών, αλλά και ολοκληρωμένων συστημάτων αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η Πληροφορική ταυτίζεται με την Επιστήμη των Υπολογιστών.

Η ανάπτυξή της είναι ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες και μέσω αυτής έχουν εξελιχθεί όλοι οι επιστημονικοί τομείς. Επίσης έχει διευκολυνθεί η καθημερινότητα του ανθρώπου.

Η εκπαίδευση δε θα μπορούσε να είχε μείνει ανεπηρέαστη από αυτή την πραγματικότητα γι’ αυτό και η γνώση δημοφιλών εφαρμογών όπως Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, η εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού, σχεδιαστικών προγραμμάτων και πλήθος άλλων τεχνολογιών πληροφορικής αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για το μέλλον των νέων ανθρώπων και ενισχύουν σημαντικά το εργασιακό προφίλ των ενήλικων για την επιτυχημένη είσοδο ή εξέλιξη τους στην αγορά εργασίας.


Πιστοποίηση Η/Υ – ΑΣΕΠ

Η Vellum Global Educational Services με μια ευρεία και διαρκώς αυξανομένη γκάμα πιστοποιητικών στον κλάδο της πληροφορικής καλύπτει τόσο τις αρχικές – βασικές δεξιότητες, όσο και τις πλέον ειδικευμένες, οι οποίες σχετίζονται με καινοτόμες και περιζήτητες εφαρμογές. Τα 19 πιστοποιητικά του τομέα επικυρώνουν τη γνώση των κατόχων παρέχοντας τους ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Στο σύνολο των πιστοποιητικών χρησιμοποιείται μια αυστηρή δέσμη κριτηρίων, ένα αμάλγαμα το οποίο περιλαμβάνει την ποιότητα του περιεχομένου, τη διαδραστικότητα και τα συνδυαστικά ερωτήματα με σκοπό η αξιολόγηση των δεξιοτήτων να είναι ενδιαφέρουσα και συγχρόνως αποτελεσματική.

Οι επαγγελματικές δυνατότητες των κατόχων πιστοποιητικών της Vellum εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, καλύπτοντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και ενισχύοντας παράλληλα τη διδασκαλία, την έρευνα σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, καθώς και τη μελέτη, την επίβλεψη, την αξιολόγηση, τη συντήρηση αλλά και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε σχετικά με την εκάστοτε ειδικότητα πεδία.

Το Kosmos School Πληροφορική αποτελεί πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της Vellum Global Educational Services και προσφέρει ολοκληρωμένα πιστοποιημένα προγράμματα Πληροφορικής τα οποία διδάσκονται από καθηγητές Πληροφορικής. Δημιουργούνται ολιγομελή ταχύρρυθμα τμήματα με διάφορες εξειδικεύσεις.

Τα μαθήματα γίνονται σε πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο εργαστήριο με προσομοιωτικά συστήματα εξετάσεων